Zaloguj się

Weintraub Anna z domu Tannenbaum

(1909 lub 1910–1967, żona Wiktora Weintrauba od 1934 r., lekarz medycyny; pracowała jako lekarka w magistracie warszawskim. Zob. też: W. Weintraub, Szkic do autobiografii, w: tenże, O współczesnych i o sobie, Kraków 1994.