Zaloguj się

Weintraub Wiktor

(1908-1988) historyk literatury (zob. biogram: WPPiBL, t. 9). Przed wojną jako krytyk literacki był związany z „Wiadomościami Literackimi”. Od 1945 r. na emigracji w Londynie pracował w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji, jednocześnie prowadząc wykłady z literatury polskiej na polskich kursach nauczycielskich; współpracował z „Kulturą” i „Wiadomościami”, a od 1948 r. redagował „Teki Historyczne”, kwartalnik Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii. W 1950 r. otrzymał stanowisko visiting lecturer w zakresie języka i literatury polskiej na Harvard University w Cambridge i do przejścia na emeryturę w 1978 r. pracował tam naukowo.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Weintraubom
Weintraubem
będzie on w Bostonie
Weintrauba
Weintraubowi
Weintraub
Theates
Weintr[aub]