Zaloguj się

Wellisz Leopold

(1882-1972), prawnik, przedsiębiorca, finansista, kolekcjoner pięknych druków i grafik. W okresie międzywojennym był m.in. prezesem fabryki wyrobów włókienniczych „Stradom” w Częstochowie oraz inicjatorem i prezesem Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie. Od II wojny światowej przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Edytor listów Z. Krasińskiego i A. Scheffera (Warszawa 1909), autor m.in książek Les amis romantiques (Paris 1933) o przyjaźni Scheffera z Krasińskim i Une amitié polono-suisse (Lausanne 1942) o szwajcarskich przyjaźniach Mickiewicza. Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Zob. Kronika. Leopold Wellisz, „Wiadomości” 1973 nr 15-16 (1411-1412) z 15-22 kwietnia.