Zaloguj się

Węgrzynek Maksymilian

(1892–1944), działacz polonijny i niepodległościowy. W 1914 r. przybył do Stanów Zjednoczonych; pracując jako robotnik w wytwórni gazu musztardowego w stanie New Jersey, studiował na Columbia University i w 1917 r. ukończył City College. W latach dwudziestych pracował w American Association of Advertising Agencies (Amerykańskim Stowarzyszeniu Agencji Ogłoszeniowych) i American Association of Foreign Languages Newspapers (Amerykańskim Stowarzyszeniu Prasy Obcojęzycznej). Od 1922 r. był wydawcą, a następnie prezesem spółki wydającej dziennik „Nowy Świat”, największą polską gazetę w Stanach Zjednoczo- nych. Jednocześnie działał w polskich organizacjach społecznych i niepodległościowych, m.in. w Radzie Polonii Amerykańskiej, piastował też funkcję wiceprezesa Fundacji Kościuszkowskiej. W 1942 r. był współzałożycielem Komitetu Narodowego Amerykanów Polskie- go Pochodzenia i jego pierwszym prezesem. W 1943 r. należał do inicjatorów powołania Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce i był członkiem wspierającym Instytut (donacja jeden tysiąc dolarów). W 1944 r. został wiceprezesem nowo powstałego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jego żona Janina przejęła po nim prowadzenie firmy wydającej „Nowy Świat”.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Węgrzynka
nieboszczyk pan Ignacy