Zaloguj się

Węgrzynkowa Janina

(ok. 1892–1982), urodzona na ziemiach polskich, przyjechała do Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej; wdowa po Maksymilianie Węgrzynku (1892–1944), działaczu polonijnym i niepodległościowym, który od 1922 r. był wydawcą, a następnie prezesem spółki publikującej dziennik „Nowy Świat”, największą polską gazetę w Stanach Zjednoczonych. Janina Węgrzynkowa przejęła po nim prowadzenie firmy wydającej „Nowy Świat”.