Zaloguj się

Wieniawa-Długoszowska Zuzanna

Zuzanna Vernon, z d. Wieniawa-Długoszowska (1920-2011), córka gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego i Bronisławy z d. Kliatchklin, 1° voto Berenson; jej ojcem chrzestnym był Józef Piłsudski; po wojnie pracowała w magazynie „Vouge”, następnie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie była jedną z pierwszych tłumaczek symultanicznych. W liście Jana Lechonia do redaktora Grydzewskiego z 10 września 1945 r. czytamy: [Zuzia] „będąc jako córka domu w Bogocie w Wileyów, wyszła za mąż za młodego, pięknego i bogatego (na doskonałej amerykańskiej posadzie) arystokratę austriackiego” (M. Grydzewski, J. Lechoń, Listy 1923-1956, oprac. B. Dorosz, Warszawa 2006, t. 1, s. 136).Szablony użycia

Zuzia Wieniawianka
Wieniawianki