Zaloguj się

Wierzyński Grzegorz (Gregory)

(ur. 1939), bratanek Kazimierza; był synem Hieronima Wierzyńskiego i aktorki Czesławy Zielińskiej, zmarłej w styczniu 1945 r. w Zakopanem; wiosną 1946 r. wraz z grupą polskich dzieci został
wysłany do Szwajcarii prawdopodobnie w ramach działalności Podkomitetu Koordynacyjnego Pomocy Dzieciom i Młodzieży, który został powołany przy Ministerstwie Oświaty w marcu 1946 r. na mocy porozumienia UNRRA z rządem polskim i zajmował się m.in. organizowaniem wyjazdów dzieci polskich i młodzieży za granicę, do Danii, Szwajcarii, Norwegii i Bułgarii (oraz zapewnieniem pobytu w Polsce dzieci rumuńskich). Zob. A. Juźwik, Zagraniczna pomoc charytatywna dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1950, „Polska 1944-45–1989. Studia i Materiały” 2013, t. 11. Informacje o wyjeździe Grzegorza z grupą polskich dzieci potwierdził 5 września 2018 r. w rozmowie telefonicznej z edytorką, Beatą Dorosz, redaktor Maciej Wierzyński, wnuk Hieronima Wierzyńskiego, dodając, że ze względu na szwajcarskie obywatelstwo stryjenki Grzegorza, Jeanne Wierzyńskiej (wdowy po przyrodnim bracie poety – Bronisławie Wierzyńskim) i jej ewentualną dalszą pomoc i opiekę nad nim podjęto starania, by wysłać go do Szwajcarii; w zabiegach tych uczestniczyła m.in. Romana Wierzyńska, synowa Hieronima, żona jego syna Stanisława z małżeństwa z Marią z domu d’Abancourt, związana ze szkolnictwem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Kazimierz i Halina Wierzyńscy sprowadzili Grzegorza ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych i w 1954 r. usynowili. Po studiach przez wiele lat pracował on jako korespondent i dziennikarz, m.in. w amerykańskich magazynach „Fortune” i „Time”; w latach 1986–1988 był dyrektorem Radia Wolna Europa w Monachium.


Nawiązania w dokumentach:

Szablony użycia

Grzesiu
Grzesiowi
Grześ
Grzesia
Grzegorz
moim synem
Gregory
dziecko
Gregorjusem
rzesia
Grzegorza
Twego bratanka
Gregoira
Grègoire
Grzesiem
Grzegorz Wierzyński
mały
fotosik Grzesia
Grzegorzem
Grzegorzowi
mamy syna oficjalnie
Grzesia!
nasz chłopak
synka
tym dzieckiem
to dziecko
Grzesia Wierzyńskiego
mego bratanka, Grzesia
małym bratanku, czyli synku
tego dziecka
Nasz mały