Zaloguj się

Wszelaki Jan

(1894–1965), dyplomata. Przed wojną zajmował wysokie stanowiska w centrali MSZ oraz na placówkach dyplomatycznych w Moskwie i w Londynie. W czasie wojny przebywał najpierw w Angers, potem w Londynie, gdzie sprawował funkcję sekretarza generalnego MSZ, następnie był radcą Ambasady RP w Waszyngtonie. Po wojnie pozostał na emigracji i był przedstawicielem rządu polskiego na uchodźstwie czynnie zaangażowanym w działalność niepodległościową. Zajmował się problematyką gospodarczą krajów bloku wschodniego; doktoryzował się na Georgetown University w Waszyngtonie, a w latach późniejszych otrzymał stanowisko profesora w American University w Waszyngtonie. Od 1962 r. był dyrektorem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Jego żoną była Maria z domu Rosen (1894–1983), córka malarza batalisty Jana Rosena. Lechoń dedykował jej wiersz "Mój Sylwester" (pierwodruk: „Wiadomości” 1958, nr 8 (516) z 19 lutego). Zob. też B. Dorosz, „'Najlepsze pióro polityczne w Polsce'”, czyli Jan Wolny na łamach nowojorskiego „Tygodnika Polskiego” Jana Lechonia", w: Od New Orleans do Mississauga, red. B. Dorosz, Warszawa 2015, s. 66–87.