Zaloguj się

Yolles Piotr Paweł

Piotr Paweł Yolles (1892–1958), urodzony w Kołomyi; dziennikarz; wybitny działacz społeczny i narodowy w Ameryce. W największej polskojęzycznej gazecie w Stanach Zjednoczonych, nowojorskim dzienniku „Nowy Świat”, był kolejno redaktorem zarządzającym (1924– 1937), redaktorem naczelnym (1937–1944), współredaktorem i felietonistą (1946–1948). Jednocześnie od 1930 r. współredagował „Dziennik Nowojorski”. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich oraz Związku Dziennikarzy Polskich w Ameryce, był także członkiem wielu organizacji polonijnych, m.in. Związku Narodowego Polskiego, Polsko-Amerykańskiej Robotniczej Kasy Pomocy oraz wchodził do zarządu Polskiego Komitetu Imigracyjnego.