Zaloguj się

Zahorska Stefania z domu Leser

z d. Leser (1890-1961), powieściopisarka, eseistka, historyk i krytyk sztuki i filmu, publicystka (zob. biogram: WPPiBL, t. 9). W okresie międzywojennym współpracowniczka „Wiadomości Literackich”, po wybuchu II wojny wyjechała do Lwowa, następnie przez Rumunię, Jugosławię, Włochy i Szwajcarię dotarła do Francji. Publikowała w „Wiadomościach Polskich”. Po upadku Francji przeniosła się do Anglii, gdzie kontynuowała działalność publicystyczną m.in. na łamach „Nowej Polski”. Od 1946 r. stale współpracowała z „Wiadomościami”, gdzie razem z Adamem Pragierem, towarzyszem jej życia,  od 1950 r. prowadziła felieton podpisywany „Puszka Pandory”. Zob. listy K. Wierzyńskiego do S. Zahorskiej w M.E. Cybulska, Potwierdzone istnienie: archiwum Stefanii Zahorskiej, Londyn 1988.