Zaloguj się

Burrowa Cecylia z domu Wasiłowska

(z Wasiłowskich; 1886–1964), której mężem był, nieżyjący już w tym czasie, George Howardz Burr (broker giełdowy; w czasie I wojny światowej pełnił funkcję komisarza Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Paryżu; oficer francuskiej Legii Honorowej). Działała w środowisku polonijnym (m.in. była przewodniczącą powstałego w 1944 r. Stowarzyszenia Matek Żołnierzy, od 1949 r. prezeską Biura Polskiej Opieki Społecznej); miała ambicję odgrywania też pewnej roli politycznej (m.in. wydała śniadanie dla gen. Andersa z okazji jego wizyty w USA w 1950 r., organizowała w swoim domu spotkania, na których zbierali się Amerykanie oraz emigracja polska i rosyjska). Przez wiele lat mecenasowała Lechoniowi, serdecznie z nim zaprzyjaźniona; w 1948 r. przewodniczyła Komitetowi Organizacyjnemu jubileuszu poety.