Zaloguj się

Żelazowski Roman

(1854–1930), artysta dramatyczny, aktor i reżyser teatrów w Krakowie, Warszawie, Lwowie i Łodzi. Był cenionym i zasłużonym deklamatorem nie tylko na scenie, ale i w codziennym życiu. W 1918 r. został pierwszym dyrektorem działu dramatycznego Teatru Miejskiego we Lwowie; teatr pod jego kierownictwem funkcjonował nieprzerwanie w czasie obrony Lwowa, w warunkach ukraińskiego oblężenia, w mieście pozbawionym żywności, światła i wody. Wydał "Pięćdziesiąt lat teatru polskiego. Moje pamiętniki"
(Lwów 1921).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Romka Żelazowskiego
Romek