Zaloguj się

Żeleński Tadeusz pseud. Boy

(1874-1941), krytyk literacki i teatralny, tłumacz, publicysta (zob. biogram: WPPiBL, t. 1). Po wybuchu II wojny światowej wyjechał z Warszawy do Lwowa; po zajęciu Lwowa w czerwcu 1941 r. przez wojska niemieckie został wraz z innymi przedstawicielami inteligencji lwowskiej rozstrzelany w nocy z 3 na 4 lipca na Wzgórzach Wóleckich.