Zaloguj się

Żuk-Skarszewski Tadeusz

(1858–1933), autor ekspresjonizujących powieści, pisanych pod wpływem Wacława Berenta; jako publicysta przesyłał korespondencje do czasopism krajowych z Londynu i Paryża, a w latach 1920–1921 był dyrektorem Polskiego Biura Informacyjnego w Nowym Jorku i współtwórcą miesięcznika „The Poland”. Fragment wspomnień poświęcił mu Adam Grzymała-Siedlecki w książce Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim (Kraków 1961).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Żuk-Skarszewscy