Zaloguj się

Wierzyński Kazimierz


Nawiązania w dokumentach:


Autor dokumentów:


Autor wersji:


Odbiorca dokumentów


Szablony użycia

Królewiczu Litwy
ś.p. Kazimierza
Wierzyński
Ciebie
Twój Luluś
Pan Wierzyński
Kaziu
Kaz.
Kazio
Kazimierz
Bubusieczek
ptak i żuk
Kochany Ziaba
Twój Konstanty, Marian, Delfin, George i stary Ziabiarz
Żaby
KW.
K.
KW
Żuczka
K. Kamienny
Żuczku
K.W.
Żuk
Księcia
Twój Apolinary
dostałem się do niewoli rosyjskiej
mego szczęśliwego przyjaciela
Casimir
Twój stary Kazimierz
Kazimierza
mego męża
Hektor
K
Kaziutka
Kaźmierza
Casimirus Rex
Kaziu!
Twój Sylwester
Kaz
Kaziu drogi!
bardzo, bardzo drogiego brata
Drogi Żuczku
Twój K
Kaziu
drogi Kaziu
Drogi Kaziu!
Mój Żuczku drogi
Twój Kazimierz
Drogi Żuczku!
stary Żuku
Żuczku!
Kazia
Kazimierz Wierzyński
Twój głos na pustyni K.
Wasz Sokół
Twój Stary i Cholerny Spryciarz
Kukułeczka i mały, mały pajączek
Ryszard Lwie Serce
Twój Sokół i Biedroneczka
Mój Kaziu
Żuczek
Kochany Kaziu
Mój drog
Mój drogi
Twój Kaziuk
Ziaba
Twój stary wróż i autor Kaz.
Kazimierz Lwie [tu rysunek serca przebitego strzałą – B.D.]
Twego
Kazimierz
Kaziutku
W[wierzyńskiego]
Kazim
Twój Kazm
Kazm
Twój Kazim
Drogi Kaziu.
K. Wierzyński
Kazimierz Wierzyński
W.
W[ierzyńskiego]
Kazim.
Kazi
Kazimierza Wierzyńskiego
K. W.
Kaziem
Wierzyńskiemu
K. Wierzyński (pieśniarz polski zawodowy)
Kazimierzowi
CASIMIR WIERZYNSKI
Twój stary Kazim
Twój stary K
moich
poeta
mimo swej fachowości
książę pan
Kazimierzem
W-u
mój przyjaciel Wierzyński
Mr. Wierzyński
Drogi Żuczku.
starego Żuka
moja fotografia
Twój Anioł
Kazimierz Jedyny
Twoje przemówienie
CASIMIR WIERZYNSKI.
Twój Kazimierz Lwie
Twój nieporównany i jedyny Kazimierz
Całuję Cię, Koteczku.
Twoja niania
Twój Anioł Stróż
Twój stary i wierny Kazimierz
Twój K.
Twój stary żuk i Kazimierz
Wasz Kazimierz
Żukiem
Twój Kazimierz Bez Wzajemności
Panie Kazimierzu
Twój stary K.
Kazia Wierzyńskiego
staremu Żukowi
Twój Stareusz
Stary Żuk
Każuczka
Kazimierzu
Najdroższy Żuczku.
Twój Łajka
Twój stary K
Kazim[ierza]
K a z i m i e r z a W i e r z y ń s k i e g o
Twój wierny Żukowski
ja
złego polityka
Kaziu,
żuczku,
Wujo
Czcigodnemu Jubilatowi
p. Kazimierza W.
Księciu Poezji
Drogi Kaziu,
Szanowny Panie,
Orzeł i Nosorożec
Kazimierz.
Kazimierz Czytelny
p. Wierzyński
AUTOR
Kazim[ierza
Kaziu.
Twój jedyny Kazimierz
the famous Polish poet, K. W.
Twój Kazim.
Mój drogi!
Tobie
YOU
YOUR
O Twoim objeździe
starasz się o obywatelstwo amerykańskie