Zaloguj się

Dziady (wiersz K. Wierzyńskiego)

Pierwodruk wiersza ukazał się na łamach "Wiadomości" z 1950 roku w numerze 4 (199).Szablony użycia

Twojej ostatniej woli
inny wiersz
ten wiersz