Zaloguj się

Wielkanoc [wiersz J. Lechonia]

J. Lechoń, Wielkanoc, pierwodruk: „Polska Walcząca” 1940, Paryż, nr 7/8 z 24/31 marca.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wielkanoc