Zaloguj się

Polish Information Center (PIC)

agenda Ministerstwa Informacji i Dokumentacji rządu RP na uchodźstwie, założona w 1940 r. w Nowym Jorku dla informowania społeczności amerykańskiej o sytuacji w okupowanej Polsce, działalności rządu polskiego, walce AK w kraju i udziale Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w kampaniach aliantów. Placówka służyła też pomocą naukowcom i artystom polskim, prze- bywającym w Stanach Zjednoczonych, m.in. wypłacając stypendia rządowe z Funduszu Kultury Narodowej. Działała do połowy 1945 r., tj. do cofnięcia przez Stany Zjednoczone uznania rządowi polskiemu na emigracji.


Szablony użycia

PIC
Polish Infor[mation] Center