Zaloguj się

O poprawę polsko-sowieckich stosunków

Tekst Tuwima, w: „Głos Ludowy” („People’s Voice. Polish Weekly”), Detroit, 1943, nr z 31 lipca.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

oświadczenie