Zaloguj się

Kwiaty polskie

Poemat Juliana Tuwima pisany w latach 1940–1944 i publikowany początkowo we fragmentach w prasie emigracyjnej w Londynie („Wiadomości Polskie”, 1941–1942, i „Nowa Polska”, 1942–1944), a po powrocie do kraju w 1946 r. w „Przekroju” i „Życiu Warszawy” oraz w 1947 r. w „Odrodzeniu”; wydanie książkowe całości ukazało się w 1949 r. w „Czytelniku”.