Zaloguj się

Cabot Lodge Henry jr

(1902–1985), amerykański polityk i dyplomata; republikański senator; w 1952 r. prezydent Dwight D. Eisenhower mianował go ambasadorem USA przy ONZ.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Cabot Lodge