Zaloguj się

Bal u Senatora

powieść pisana przez Lechonia w latach 1936–1950 (?) i nieukończona. Wcześniej Fragment powieści „Bal u senatora” opublikowany był w „Wiadomościach Polskich Politycznych i Literackich” 1942, nr 27 z 5 lipca, a Bal u senatora (Fragment powieści) ogłosił Lechoń w „Tygodniku Polskim” 1944, nr 32 z 13 sierpnia; w następnych latach obszerne fragmenty ukazywały się na łamach londyńskich „Wiadomości”: Opowiadanie Czaplica. (Rozdział z powieści „Bal u senatora”), 1948, nr 51/52 (142/143) z 26 grudnia; Wiza do Ameryki. (Rozdział z powieści „Bal u senatora”), 1950, nr 15/16 (210/211) z 16 kwietnia. Wyd. osob.: Bal u senatora. Fragmenty nieukończonej powieści, oprac. T. Januszewski, Warszawa: Czytelnik 1981, 114 s.