Zaloguj się

Paradox

Paradox to nazwa pensjonatu, którego właścicielem był Władysław Gieysztor (1892–1960), ekonomista; przed wojną m.in. kierownik wydziału prawnego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, w latach 1920–1930 redaktor naczelny tygodnika „Przemysł i Handel”, od 1930 r. redaktor pism „Polska Gospodarcza” i „The Polish Economist”; zasłużony dla budowy portu i miasta Gdyni. Od wojny przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie m.in. prowadził firmę „Art Church Interiors” (artystyczne dekorowanie wnętrz kościelnych); po 1956 r. powrócił do Polski. Do „Paradoxu”, położonego w górach Adirondacks, na północy stanu Nowy Jork, na miesiące letnie ściągało z Nowego Jorku zwłaszcza polskie towarzystwo emigracyjne. Lechoń odbywał tam rekonwalescencję po przebytej w lipcu operacji jelita grubego. Poeta pisał w liście do M. Grydzewskiego z 10 września 1945 r.: „Paradox jest to własność Gieysztora teraz nabyta – cudo w górach nad jeziorami. Był tu przez lato pensjonat w bardzo polskim stylu bałagańsko-czarującym” (M. Grydzewski, J. Lechoń, Listy 1923–1956, dz. cyt., t. 1, s. 136). Bywalczyni tego pensjonatu, Irena Lorentowicz, w książce wspomnieniowej Oczarowania (Warszawa 1972) poświęciła mu osobny rozdział zatytułowany Jezioro Paradoks, ukazując niezwykłe uroki tego miejsca i kreśląc ciekawą sylwetkę jego właściciela. Pensjonat reklamował się dość obszernym, bogato ilustrowanym i prezentującym lokalne fotografie folderem w języku polskim, Polish Village, Paradox, N.Y., Polskie letnisko i uzdrowisko w górach Adirondacks, w którym m.in. zacytowane były Wyjątki z Księgi Gości Paradoxu, w tym fraszka autorstwa Lechonia:
„Wciąż o Polsce tu się marzy,
Serce, wzrok i słuch zachwyca;
To Augustów, to Krynica!
Co za kuchnia gospodarzy!
Każdy mówi: «Znów za rok się
Zobaczymy w Paradoxie!»”.
Egzemplarz archiwalny folderu w posiadaniu B. Dorosz; tekst wierszyka Lechonia dotychczas poza folderem nie był publikowany.