Zaloguj się

Godzina przestrogi

Dramat poetycki. Lechoń pracował nad nim od około 1938 r., szczególnie intensywnie w latach 1942–1948, nigdy go jednak nie ukończył, a opublikował jedynie fragmenty: Pogrzeb Stanisława Augusta, „Gazeta Polska” 1938, nr 284; Fragment dramatyczny, „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie”, Londyn, 1941, nr 42; Scena z dramatu „Dziadów część piąta”, „Tygodniowy Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski”, Nowy Jork, 1941, nr 6; Godzina przestrogi. Scena z dramatu, „Tygodnik Polski”, Nowy Jork, 1945, nr 37; Scena z „Godziny przestrogi”, „Wiadomości”, Londyn, 1948, nr 24 (115) z 13 czerwca. Wydanie osobne (w połączeniu z obrazkami dramatycznymi z okresu juweniliów): Fragmenty dramatyczne, oprac. T. Januszewski, Warszawa 1978. Tylko dwie sceny dramatu doczekały się wystawienia – w czasie Wieczoru Jana Lechonia zorganizowanego przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce i Polski Komitet Imigracyjny, 24 kwietnia 1955 r. w Nowym Jorku – zob. B. Dorosz, Wokół jubileuszu „poety – odludka” (kwiecień 1955), w: taż, Nowojorski pasjans, Warszawa 2013, s. 264–275.


Szablony użycia

Godzinę przestrogi
dramatu wierszem
powinien być gotów