Zaloguj się

101-07 Ascan Avenue, Forest Hills, N.Y.

Miejsce zamieszkania Haliny i Kazimierza Wierzyńskich od września 1941 do listopada 1947.
Szablony użycia

01-07 Ascan Avenue
227 Ascan Ave.
101-07 Ascan Ave. Forest Hills, N.Y.
Forest Hills, N.Y.
101-07 Ascan Ave. Forest Hills, N.Y
101-07 Ascan Ave. Forest Hills, N.Y.
101-07 Ascan Avenue Forest Hills, N.Y.
101-07 Ascan Ave. Forest Hills, N.Y.
Ascan Ave
101-07 Ascan Ave Forest Hills, N.Y.