Zaloguj się

„Polish Review”

Tygodnik (pełny tytuł brzmiał „The Polish Review and Eastern European Affairs”), wydawany od 1941 r. przez Polish Information Center (zobacz list ; pismo początkowo redagował Roman Moczulski, a potem przez wiele lat Stanisław Centkiewicz. Po wojnie wychodziło jako dwutygodnik, a w 1949 r. przekształcone zostało w miesięcznik, co jednak nie uchroniło go przed ostatecznym upadkiem w maju 1950 r. W zamierzeniu miało być punktem odniesienia i źródłem informacji o Polsce i Europie Środkowej dla prasy codziennej; przynosiło artykuły o Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, bieżących sprawach politycznych, ideach federacyjnych, historii i kulturze Polski; wydawane było w języku angielskim i rozsyłane do bibliotek, szkół, duchowieństwa i Polonii amerykańskiej.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

„Polish Review”