Zaloguj się

Ognisko Polskie

Ognisko Polskie - polski klub z restauracją, salą teatralną i wystawową w Londynie przy 55 Exhibition Road, otwarty w lipcu 1940 r., stanowił centrum życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego emigracji niepodległościowej (m.in. swój stolik miał tu gen. Władysław Anders). W czasach, o których mowa w liście jego prezesem był Jan Balińsk-Jundziłł (w latach 1949-1973).