Zaloguj się

Strofa, Światło i Lato

K. Wierzyński, Strofa, Światło i Lato, „Wiadomości” 1946, nr 17 z 28 lipca.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

z jednorazowego występu