Zaloguj się

Camus Albert

 


(1913-1960), francuski pisarz, dramaturg, eseista; czołowy reprezentant egzystencjalizmu w literaturze; laureat Nagrody Nobla w 1957 r. Wierzyński nawiązuje do jego powieści La Peste (Paris 1947); przekł. pol.: Dżuma, przeł. Joanna Guze (Warszawa 1957).


 Szablony użycia

Camusa
Camus