Zaloguj się

Polska Akademia Literatury

Powołana do życia w 1933 r. Jej celem było honorowanie i promowanie najwybitniejszych utworów polskiej literatury współczesnej; przyznawała Złoty i Srebrny Wawrzyn Akademicki za wkład w rozwój literatury polskiej; zorganizowana na wzór Akademii Francuskiej, składała się z 15 członków dożywotnich (siedmiu mianował minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, pozostali pochodzili z ich wyboru)