Zaloguj się

Aldridge John Watson

(1922–2007), amerykański pisarz, krytyk literacki, wykładowca języka angielskiego na University of Michigan. W książce After the Lost Generation: A Critical Study of the Writers of Two Wars (New York 1951) podjął próbę przedstawienia, jak zmiany społeczne, spowodowane dwiema wojnami, wpływają na kształtowanie się nowych zjawisk literackich; analizuje twórczość Hemingwaya, Fitzgeralda i Dos Passosa i na tym tle omawia twórcze postawy m.in. Trumana Capote’a, Irwina Shawa i Gore’a Vidala.


Szablony użycia

Aldridge’a
John Aldridge