Zaloguj się

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

działało w Londynie od marca 1945 do 1963 r. (niezależnie od powołanego do życia w 1946 r. i istniejącego do dziś Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie); jego współzałożycielem, a następnie wiceprezesem był Tymon Terlecki, który kierował też działalnością wydawniczą Stowarzyszenia, pod auspicjami którego ukazało się około 15 tomów, m.in. w 1946 r. "Poezje wybrane Mickiewicza" z przedmową Lechonia, w wyborze W. Weintrauba (Londyn 1946).