Zaloguj się

„Biuletyn Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia”

okresowo na stronie tytułowej pojawiały się różne nazwy: w latach 1942–1943 „Biuletyn Organizacyjny KNAPP”, w latach 1944–1947 „Biuletyn Informacyjny KNAPP”, od 1947 r. „Biuletyn KNAPP”

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Biuletyn