Zaloguj się

Pan Twardowski

Poemat autorstwa Jana Lechonia. Pierwodruk: "Wiadomości" 1950, nr 8 (203) z 19 lutego.


Szablony użycia

Pan Twardowski
wiersz
wierszu
Pa n Twa r do ws k i