Zaloguj się

ul. Freta

Ulica na Nowym Mieście w Warszawie; w istocie nie był to adres Lechonia, ulica ta (większa i bardziej znana) sąsiadowała jedynie z małą uliczką Przyrynek 4, gdzie od 1918 r. (do czasu wyjazdu do Paryża w kwietniu 1930 r.) Lechoń mieszkał z rodzicami w administrowanym przez jego ojca Domu Schronienia Starców im. Św. Ducha i Panny Marii, przy kościele Najświętszej Panny Marii.