Zaloguj się

Sag Harbor

Miejsce zamieszkania Haliny i Kazimierza Wierzyńskich po przeprowadzce ze Stockbridge. Wierzyńscy mieszkali wówczas w wynajętym domu, liczącym ponad sto lat, w niewielkiej starej wielorybniczej osadzie na Long Island, która w latach pięćdziesiątych XX w. stała się popularna wśród amerykańskiej bohemy artystycznej – zamieszkali tu m.in. John Steinbeck, późniejszy laureat literackiej Nagrody Nobla (1962), malarz Alexander Brook, aktor Robert Montgomery. Miejscowości tej Wierzyński poświęcił odrębny rozdział zatytułowany "Wenecja dla ubogich" w tomie "Moja prywatna Ameryka" i w wielu innych miejscach wracał do niej na kartach tej książki, a w zbiorze wierszy "Korzec maku" (Londyn 1951) znalazł się m.in. utwór pt. "Out Town", zaczynający się od wymownie brzmiącego wersu „Miasteczko jest ze snu…”.

Nawiązania w dokumentach:


Jako miejsce utworzenia dokumentu


Szablony użycia

Sag Harbor
Sag Harbor
S a g H a r b o r
w Cieniu Buka
Harboru
Sag Harborskim
Sag Harbor, L. I., N. Y.
Sag Harbor 19, I, 51
Sag Harbor, N.Y.
Sag Harbor, N.Y., L.I.
Sag Harbor, N.Y. L.I.
dom z 1798 roku
tu mieszkamy
S[ag] H[arbor]
Sag Harbour
Sag Harbor, L.I.
(Sag Harbor)