Zaloguj się

„Orzeł Biały”

czasopismo w latach 1941–1964 wydawane jako tygodnik, a w latach 1964–2001 jako miesięcznik, początkowo przez Wydział Informacji i Prasy Armii Polskiej na Wschodzie, a od 1946 r. przez Gryf Publications Ltd. w Londynie. Pismo stanowiło początkowo rodzaj trybuny intelektualnej i literackiej 2. Korpusu (gen. Władysława Andersa i jego środowiska politycznego), z czasem stało się organem opiniotwórczym, komentującym wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie, a zarazem rejestrującym życie kulturalne polskiej diaspory w Londynie i w innych ośrodkach.