Zaloguj się

Centkiewicz Stanisław

(zm. 1951), dziennikarz, w czasie wojny był pracownikiem Polish Information Center w Nowym Jorku (agendy rządu RP) i z jego ramienia został w 1942 r. redaktorem naczelnym tygodnika „The Polish Review”, który – adresowany do przeciętnego odbiorcy amerykańskiego (rozsyłany do bibliotek, szkół, duchowieństwa i Polonii amerykańskiej) – miał informować o Polsce, udziale w wojnie u boku aliantów, walce Armii Krajowej, stanowisku rządu wobec Związku Sowieckiego; pismo upadło w maju 1950 r., co w opinii Lechonia (odnotowanej parokrotnie w "Dzienniku") przyczyniło się do choroby i szybkiej śmierci Stanisława Centkiewicza (19 kwietnia 1951 r.).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Centkiewiczem