Zaloguj się

„Nowy Świat”

„Nowy Świat” – dziennik wydawany w Nowym Jorku od 1919 do 1971 r. W latach 1937-1944 redaktorem naczelnym był Piotr P. Yolles.


 Szablony użycia

„N[owym] Świecie”
„Nowego Świata”
„Nowy Świat”
„N[owy] Św[iat]”
„N.[owego] Św.[iata]”
„N[owym] Ś[wiecie]”
„Nowym Świecie”
„N[owy] Świat”
„N o w y Ś w i a t”
„N[owego] Świata
gdzie indziej
„N[owego] Świata”