Zaloguj się

„Nowy Świat”

„Nowy Świat” – dziennik wydawany w Nowym Jorku od 1919 do 1971 r. W latach 1937-1944 redaktorem naczelnym był Piotr P. Yolles.