Zaloguj się

Jagiełło

Władysław II Jagiełło (1352/1362–1434), król Polski od 1386 roku, wielki książę litewski. W 1385 roku podpisał w Krewie akt unii polsko-litewskiej. Dowódca zwycięskich wojsk Korony i Wielkiego Księstwa w wielkiej wojnie z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411.


 


 Szablony użycia

Władek Jagiełło
JAGIEŁŁO
Jagiełły
Wielki Książę…
Jagiełłę
Wielkiego Jagiełły…
Wielki Książe Jagiełło
były wódz
Jagiełłowa
Wielkim Księciem
Brat Jagiełło
Jagiełłą
Jagiełłowi
starca
zabójca Kiejstuta
zbrodniku
Szlachetny starcze
pandziadygi
dziadyga
Nasz Wielki Książę
Wielkiego Księcia
Wielki Kniaź Jogaiło
Wielkiemu Księciu
król
pan Jagiełło
litewskiego króla
wielkiemu królowi Jagielle
Jego Królewskiej Mości
pan król
jaśnie pan król
staruch szczeciniasty
królem
naszego króla
Wielkiego Jagiełły
jedyny prawdziwy Wódz narodów
Sąsiad
Władyko!
starego gwałtownika
staruch, co cuchnie
poganin
niewierca
Dawać mi tę koronę! W głowę mi zimno!
Litwinie
syna Olgierdowego
Jak mi łoże królewskie miłe – biorę i przyrzekam!
Synu Olgierdowy
JAGIELLE
nasz król
psie litewski
dzikus w kożuchu baranim
staruch, który świniną z chrzanem śmierdzi
Litwinie w kożuchu baranim
Wielki Książę
jedyny prawdziwy Wódz
bratu
Biedny Wielki Książe
nasz były wódz
zbrodnika
króla…
staruch
trzydziestoośmioletni jej małżonek