Zaloguj się

Skarb Narodowy

instytucja powołana do życia w październiku 1949 r. dekretem prezydenta RP Augusta Zaleskiego, mająca na celu pozyskiwanie wśród polskich emigrantów środków finansowych (z dobrowolnych datków w formie „cegiełek”) umożliwiających istnienie władz Rzeczypospolitej na uchodźstwie (funkcjonowanie organów państwowych, działalność informacyjną i oświatową oraz pomoc dla kraju). Wzorowany był na idei Skarbu Narodowego, utworzonego na emigracji po upadku powstania styczniowego w celu popierania walki z zaborcami w kraju i propagowania sprawy polskiej za granicą. Po przekazaniu w 1991 r. insygniów prezydenckich Lechowi Wałęsie przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego władze RP na uchodźstwie zakończyły działanie i wówczas zlikwidowano również Skarb Narodowy. Wszystkie jego fundusze zostały przekazane na rzecz Polonia Aid Foundation Trust, która ma na celu popieranie polskiej kultury i oświaty, działając jako towarzystwo dobroczynne.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Skarb Narodowy