Zaloguj się

Hektor z Milo

Do napisania wiersza Hektor z Milo zainspirowało Lechonia poznanie Brunona (Bronisława) Godlewskiego. Notatki w Dzienniku o zamiarze napisania tego wiersza pojawiają się najwcześniej 7 lutego i 4 kwietnia 1950 r.; później poeta wracał do tego tematu wielokrotnie, rozważając m.in. tytuły Apollon z Milo czy Hektor z Samotraki, nigdy jednak nie odnotował ukończenia tego wiersza, który wobec tego uznawany był przez badaczy życia i twórczości Lechonia za jeden z wielu jego niezrealizowanych pomysłów. Został odnaleziony w rękopisie w 1998 r. w archiwum poety w PIN i po raz pierwszy podany do druku przez B. Dorosz, nie udało się jednak ustalić dokładnej daty jego powstania; pierwodruk: „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 3, s. 185–186.


Szablony użycia

poemat Hektor z Milo
wiersza