Zaloguj się

Voice of America

organ dyplomacji publicznej USA; rozgłośnia radiowa, należąca do Stanów Zjednoczonych, nadająca programy dla zagranicy w kilkudziesięciu językach, ale także w angielskim; w języku polskim rozpoczęła nadawanie codziennie kilkugodzinnych audycji z Waszyngtonu jeszcze w czasie II wojny światowej, w 1942 r. W okresie zimnej wojny traktowana była jako rozgłośnia dywersyjna i podobnie jak Radio Wolna Europa zagłuszana przez służby specjalne PRL; po przemianach politycznych w Polsce w 1989 r. ograniczono częstotliwość i długość programów adresowanych do Polaków, a ostatnia audycja w języku polskim została nadana 27 lutego 2004 r.