Zaloguj się

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” – gazeta rządu emigracyjnego wydawana w Londynie od 1944 r., po połączeniu „Dziennika Polskiego” (ukazującego się w Londynie w latach 1940-1944) oraz „Dziennika Żołnierza” (wydawanego w Douglas w latach 1940-1943). Zob.: Dopóki jest „Dziennik” – jestem. Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Bzowskiej, wstęp R. Habielski, Londyn 2000; J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989, Kielce 2008.Szablony użycia

„Dziennika”
„Dzienniku Polskim”
„Dziennika Pol[skiego]”
„Dzienniku”
„Dziennik”
„Dz[iennik]”
„Dzien[niku]”
„Dz[ienniku] P[olskim]”