Zaloguj się

Korzec maku

Tom wierszy Kazimierza Wierzyńskiego, który ukazał się w 1951 r. w londyńskim Katolickim Ośrodku Wydawniczym „Veritas”. Pierwotnie miał nosić tytuł Śpiewane między drzewami.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Korzec maku
The Bushel of Poppyseeds
Śpiewane między drzewami
jakąś książkę na imieniny
tej pięknej liryki
Korzec maku
wiersze
Korca maku
Księga Orfeusza
tomu
Korzec
Korca
Korcu
tę książkę
K[orcu] m[aku]
Korcu maku
Koca maku
zbioru wierszy
mój tom
Korcu mak
ostatnie
K[orcem] m[aku]
Korcem maku
tomu wierszy
innym