Zaloguj się

Polski Instytut Naukowy w Ameryce

powołany do życia w 1942 r. Założycielami byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej na uchodźstwie w Stanach Zjednoczonych w czasie wojny, przed wojną członkowie Polskiej Akademii Umiejętności: Oskar Halecki, Jan Kucharzewski, Wacław Lednicki, Wojciech Świętosławski, Rafał Taubenschlag; Szerzej o PIN oraz o związkach Wierzyńskiego i Lechonia z tą instytucją zob. B. Dorosz, Nowojorski pasjans, Warszawa 2013Szablony użycia

zebranie sekcji bibliotecznej
Instytutu
Instytutu Naukowego
Instytut
Polski Instytut Naukowy (Haleckiego)