Zaloguj się

Polski Instytut Naukowy w Ameryce

powołany do życia w 1942 r. Założycielami byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej na uchodźstwie w Stanach Zjednoczonych w czasie wojny, przed wojną członkowie Polskiej Akademii Umiejętności: Oskar Halecki, Jan Kucharzewski, Wacław Lednicki, Wojciech Świętosławski, Rafał Taubenschlag. Adres Instytutu: 145 East 53 Street,, New York 22, N.Y. Szerzej o PIN oraz o związkach Wierzyńskiego i Lechonia z tą instytucją zob. B. Dorosz, Nowojorski pasjans, Warszawa 2013.


 


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

zebranie sekcji bibliotecznej
Instytutu
Instytutu Naukowego
Instytut
Polski Instytut Naukowy (Haleckiego)
Polish Institute of Arts & Sciences
Instytutem Naukowym
Instytut Nauk[owy]
Instytucie
Instytutem
Instytut Naukowy
Inst[ytucie] Nauk[owym]
Polskiego Instytutu Naukowego
Pol[ski] Ins[tytut] Naukowy
Instytutowi
Instytucie Naukowym
Polskim Instytucie Naukowym
Rady Instytutu
Instytutowi nowojorskiemu