Zaloguj się

Chmielnicki Bohdan

(1595–1657), hetman zaporoski, w latach 1648–1654 przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej, dziś narodowy bohater Ukrainy.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Bodek Chmielnicki