Zaloguj się

Towarzysz Październik

Sztuka Kazimierza Wierzyńskiego za życia autora nigdy nieogłoszona drukiem.


K. Wierzyński, Towarzysz Październik, „Dialog” 1992, nr 3, s. 25–63; zob. P. Kądziela, „Paździenik” Wierzyńskiego, „Dialog” 1992, nr 3, s. 113–116. Wyd. osob.: K. Wierzyński, Towarzysz Październik. Sztuka w trzech aktach, w: tenże, Towarzysz Październik [koncepcję wyd. i notę edytorską oprac. P. Kądziela], Warszawa 1993, s. 9–129, seria Utwory Nieznane. W wydaniu tym znalazły się także tom wierszy Czarny polonez (s. 131– 161), Wiersze rozproszone (s. 163–189) oraz Z przekładów (s. 191–198).