Zaloguj się

Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja"

formacja polityczna powstała w 1945 r. w Wielkiej Brytanii, skupiająca m.in. działaczy przedwojennego Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej oraz Legionu Młodych. Ugrupowanie powstało w proteście wobec decyzji postanowień w sprawie Polski konferencji w Jałcie. Zob. S. Łukasiewicz, Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” 1945-1994, Lublin-Warszawa 2014.