Zaloguj się

Burza [Jana Lechonia]

Wiersz Jana Lechonia, pierwodruk: „Wiadomości” 1951, nr 7 (255) z 18 lutego.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

nowy wierszyk